Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789740010449
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 ชื่อเรื่อง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เอกสารประกอบหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 2หุ่นไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550
 เลขเรียก PN1970 ส691ส 2550
 รูปเล่ม 118 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง หุ่นและการเล่นหุ่นหุ่นกระบอก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
PN1970 ส691ส 2550  
  Barcode: 200900303
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง []

    หัวเรื่อง [หุ่นและการเล่นหุ่นหุ่นกระบอก]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สาระการเรียนรู้ท..
Bib 13351
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links