Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789749919224
 ผู้แต่ง ฐิติชัย ลาราจรัสสุริยา
 ชื่อเรื่อง
รู้จักโรคเบาหวานและอาหารสำหรับผู้ป่วย /ฐิติชัย ลาราจรัสสุริยา
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2548
 เลขเรียก RC660.A2 ฐ335ร 2548
 รูปเล่ม 152 หน้า
 หมายเหตุ ได้รับอภินันทนาการจากคุณมนวิภา วีระบุรุษ
 หัวเรื่อง เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุมเบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
RC660.A2 ฐ335ร 2548  
  Barcode: 200901294
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
RC660.A2 ฐ335ร 2548 ฉ.2 
  Barcode: 200901222
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รู้จักโรคเบาหวาน..
Bib 13643
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links