Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789747231229
 ผู้แต่ง ลินดา อาร์ โดมิงเกอสซ์
 ชื่อเรื่อง
เอาต์ซอส (Outsource):ใครเก่งสิ่งไหน ก็ทำสิ่งนั้น /ลินดา อาร์ โดมิงเกอสซ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์, 2550
 เลขเรียก HD2365 ด966อ 2550
 รูปเล่ม 234 หน้า
 หัวเรื่อง การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน -- การจัดการการว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
HD2365 ด966อ 2550  
  Barcode: 200902620
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน -- การจัดการการว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอาต์ซอส Outsour..
Bib 13994
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links