Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786162360503
 ผู้แต่ง วรสิริยุตต์
 ชื่อเรื่อง
20 กลยุทธ์ควบคุมคน /วรสิริยุตต์
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554
 เลขเรียก BF637 ว292ย 2554
 รูปเล่ม 286 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
BF637 ว292ย 2554  
  Barcode: 201002793
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 20 กลยุทธ์ควบคุม..
Bib 16462
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links