Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789744015938
 ผู้แต่ง ปริญญา หอมเอนก
 ชื่อเรื่อง
360 IT security:เรื่องที่คนไอทีต้องรู้ /ปริญญา หอมเอนก
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เออาร์ไอพี, 2553
 เลขเรียก QA76.9.A25 ป458ส 2553
 รูปเล่ม 154 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ -- การควบคุมการเข้าถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ -- รหัสผ่านคอมพิวเตอร์ -- รวมเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
QA76.9.A25 ป458ส 2553  
  Barcode: 201100346
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
QA76.9.A25 ป458ส 2553 ฉ.2 
  Barcode: 201100347
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
QA76.9.A25 ป458ส 2553 ฉ.3 
  Barcode: 201101556
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ปริญญา หอมเอนก]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 360 IT securityเ..
Bib 16922
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links