Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ฟ้า พูลวรลักษณ์
 ชื่อเรื่อง
24 เรื่องสั้นของฟ้า /ฟ้า พูลวรลักษณ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2553
 เลขเรียก รส ฟ311ย 2553
 รูปเล่ม 304 หน้า
 หัวเรื่อง เรื่องสั้น
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. เรื่องสั้น ภาษาไทย
เรื่องสั้น ภาษาไทย
รส ฟ311ย 2553  
  Barcode: 201003974
เรื่องสั้น ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 14 มิถุนายน 2556
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เรื่องสั้น]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 24 เรื่องสั้นของ..
Bib 20746
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links