Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789744432070
 ผู้แต่ง ดวงมณี จงรักษ์
 ชื่อเรื่อง
ทฤษฏีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น /ดวงมณี จงรักษ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2549
 เลขเรียก BF637.C6 ด218ท 2549
 รูปเล่ม 368 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การให้คำปรึกษา -- แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง การให้คำปรึกษา -- วิธีการผู้ป่วยจิตเวช -- การให้คำปรึกษาจิตบำบัด
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
BF637.C6 ด218ท 2549  
  Barcode: 200702034
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ทฤษฏีการให้การปร..
Bib 7014
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links