Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9129970786507
 ผู้แต่ง อภิชัย พันธเสน
 ชื่อเรื่อง
จะประยุกต์พระราชกำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างไร /อภิชัย พันธเสน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
 เลขเรียก HC445 อ251จ 2546
 รูปเล่ม 28 หน้า:
 หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงอุตสาหกรรม -- ไทยธุรกิจขนาดกลาง -- ไทยธุรกิจขนาดย่อม -- ไทยอุตสาหกรรม -- การบริหาร
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
HC445 อ251จ 2546  
  Barcode: 201003616
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จะประยุกต์พระราช..
Bib 16768
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links