Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ / กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552
 เลขเรียก HF2340.55 ก721ค 2552
 รูปเล่ม 124 หน้า : ตาราง
 หัวเรื่อง การค้าเสรีและการคุ้มครอง -- ไทยไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- นิวซีแลนด์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
HF2340.55 ก721ค 2552  
  Barcode: 201003754
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
HF2340.55 ก721ค 2552 ฉ.2 
  Barcode: 201003755
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง []

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความเป็นหุ้นส่วน..
Bib 16777
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links