Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789749304990
 ผู้แต่ง โรเบิร์ต บาคอล
 ชื่อเรื่อง
กลยุทธ์การบริหารผลงาน=How to manage performance:24บทเรียนสำหรับการพัฒนาผลงานในองค์กรของคุณ / โรเบิร์ต บาคอล
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2548
 เลขเรียก HF5549.5.P35 บ284ก 2548
 รูปเล่ม 108 หน้า
 หัวเรื่อง มาตรฐานในการทำงานสมรรถนะ -- การประเมิน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
HF5549.5.P35 บ284ก 2548  
  Barcode: 201200294
หนังสือทั่วไป บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [โรเบิร์ต บาคอล]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กลยุทธ์การบริหาร..
Bib 19355
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links