Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789741042593
 ผู้แต่ง ฌาคส์ โฮโรวิทซ์
 ชื่อเรื่อง
ฝันให้เป็นต้องทำได้จริง:จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ=A dream with a deadline / ฌาคส์ โฮโรวิทซ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2551
 เลขเรียก HD30.28 ฮ942ฝ 2551
 รูปเล่ม xxviii, 241 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารธุรกิจการจัดการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
HD30.28 ฮ942ฝ 2551  
  Barcode: 201201292
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ฝันให้เป็นต้องทำ..
Bib 19834
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links