Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789749226681
 ผู้แต่ง ภานุ ลิมมานนท์
 ชื่อเรื่อง
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ=Strategicbusiness innovation management /ภานุ ลิมมานนท์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาริณาส, 2547
 เลขเรียก HD45 ภ431ก 2547
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม 300 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง การจัดการธุรกิจนวัตกรรมทางธุรกิจความสำเร็จทางธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
HD45 ภ431ก 2547  
  Barcode: 201201776
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กลยุทธ์การจัดการ..
Bib 19863
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links