Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง เมย์ ทีวะกุล
 ชื่อเรื่อง
โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป /เมย์ ทีวะกุล, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2553
 เลขเรียก HF2330.8 ม756อ 2553
 รูปเล่ม 16 หน้า : ตาราง
 หมายเหตุ รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 78 เดือนมกราคม 2553
 หัวเรื่อง การค้าเสรีและการคุ้มครอง -- กลุ่มสหภาพยุโรปข้อบังคับทางการค้ากับต่างประเทศข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหภาพยุโรปไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหภาพยุโรป
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสืออาเซียน ภาษาไทย
หนังสืออาเซียน ภาษาไทย
HF2330.8 ม756อ 2553  
  Barcode: 201201018
มุมอาเซียน บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โอกาสในการแสวงหา..
Bib 23763
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links