Home      History      Services      Regulation      Search Catalogue      List of Journal/Magazine      Link     

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ประไพพร ธรรมาคม
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาสมรรนะของบุคลากรฝ่าย IT กรณีศึกษา=A case study of competency of IT department personnel / ประไพพร ธรรมาคม
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2555
 เลขเรียก IS.MIM สทญ ป335ก 2555
 รูปเล่ม 99 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง
 หัวเรื่อง การจัดการอุตสาหกรรม -- สารนิพนธ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -- สารนิพนธ์สมรรถภาพในการทำงาน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย ภาษาไทย
งานวิจัย ภาษาไทย
IS.MIM สทญ ป335ก 2555  
  Barcode: 201202582
วิจัย บนชั้น
2. งานวิจัย ภาษาไทย
งานวิจัย ภาษาไทย
IS.MIM สทญ ป335ก 2555 ฉ.2 
  Barcode: 201202583
วิจัย บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การจัดการอุตสาหกรรม -- สารนิพนธ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -- สารนิพนธ์สมรรถภาพในการทำงาน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาสมรรนะขอ..
Bib 26132
Center of Academic Resource  Thai-Nichi Institute of Technology  A206 1771/1 , Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home  |   History  |   Services  |   Regulation  |   Search Catalogue  |   List of Journal/Magazine  |   Links